SRC Eğitimi Verilen Dersler

SRC belgesi alacak arkadaşların eğitimi alırken bilmesi gereken dersler aşağıda açıklamalarıyla sizlere verilmiştir.

Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı

Yolcu ve yük taşımacılığı yapan sürücülerin, kullandıkları araçların performansının bilimsel ve mekanik temellerini öğrenmelerini, otomotiv mühendisliğinin temel kavramlarını tanımalarını ve ekonomik araç kullanmalarını sağlamak amacı ile verilmektedir.


Çalışma ve Dinlenme Süreleri

Karayolu taşımacılığında ücretli olarak çalışan sürücülerin çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin ilkeler, Uluslar arası Çalışma Örgütünün (İLO) 1979 yılında 153 Nolu Sözleşme ile kabul edildiği sözleşmede belirtilmiştir. Ülkemiz 2003 yılında bu sözleşmeyi yasalarımıza katmıştır.


Davranış Psikolojisi

İnsan davranışı ve zihinsel süreçler hakkında ve trafik psikolojisi ile sürücü davranışları konusunda bilgi vermektedir.


Düzenli Yolcu Taşımacılığı

Düzenli yolcu taşımacılığı yapan sürücülere, bu tür bir taşımacılığın yasalara uygun olarak nasıl yapılması gerektiği, yolcu hakları, taşımacıların sorumluluk ve yükümlülükleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak amacı ile verilen derstir.


Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı

Sürücüler; gerek Uluslararası, gerekse Yurtiçi taşımacılık yaparken Gümrük işlemleri ile karşılaşabilmektedirler. Bu sebeple gümrüklerde hangi tür işlemlerin yapıldığını, bu işlemleri kimlerin (Eşya sahibi-Taşıyıcı-Acente) yapacağını, ne kadar zamanda bitireceğini bilmek zorundadır.

Bu işlemlerin eksik yapılması veya zamanında bitirilememesi kanuni sorunlara neden olur. Bundan dolayı para veya hapis cezalarına maruz kalabilirsiniz. Dersin amacı, sürücüleri bu konularda bilgilendirmek, işlerinizi kolay ve hızlı yapabilmenize yardımcı olmak, para ve hapis cezalarından uzakta kalmanızı sağlamaktır.


Güvenli Sürüş Teknikleri

Sürücülerin trafikte güvenli sürüş tekniklerinden yararlanarak kendilerini ve araçlarını tehlikeler karşısında nasıl güvende tutabileceklerini, yol ve trafik koşullarını en iyi şekilde tutabilmelerini sağlamak amaçlanmıştır.


Güzergah ve Geçiş Belgeleri

Karayolu taşımacılığı konusunda yapılan uluslararası sözleşmelerle, uluslararası taşımalarda gerekli olan belgeler ile bu belgelerin temini ve yapılacak işlemler hakkında sürücüleri bilgilendirmek hedeflenmiştir.


Harita Okuma Bilgisi

Haritaları kullanan kişiye bilgi vermek, kullanma usullerini öğretmek, harita okumak ve kara yolculuğunda duyulan harita bilgisi ihtiyacını karşılamak.


İletişim Teknolojileri

Sürücülere yeni  iletişim teknolojileri ve kullanımı hakkında bilgi ve beceri kazandırmak ve bu iletişim teknolojilerinin sürücülere ve firma yetkililerine olan yararlarını ortaya koymak amaçlanmıştır.


İlk Yardım

Hasta ve yaralıların olayın meydana geldiği yerden, devamlı bakım ve tedavi görecekleri yere götürülünceye kadar geçen altın süre içerisinde hayat kurtarmak, meydana gelecek zararları önlemek veya en aza indirmek ve hayatı devam ettirmek için acil olarak yapılması gereken işlemler hakkında bilgi ve becerileri sürücülere kazandırmak amacı ile verilmekte olan derstir.


Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Taşınan tehlikeli maddelerin bilimsel özellikleri, etkileri ve tarafların sorumlulukları konusunda sürücülere bilgi ve beceri kazandırmak amacı ile verilen derstir.


Trafik Kazalarının Önlenmesi

Trafik kazalarına sebep olan faktörlerin neler olduğu ve bu konu ile ilgili Karayolu Trafik Kanunu’ndaki ilgili maddeler, trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve asli kusur sayılan haller ile motorlu araç kazalarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler konularında sürücüleri bilgilendirmek.


Trafik Kuralları ve Cezalar

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu kanunda geçen Trafik Kuralları ile hâlihazırda uygulanan Trafik Cezaları konusunda sürücüleri bilgilendirmek ve trafikteki kusurlu davranışları en aza indirmektir.


Turizm Taşımacılığı

Turizm taşımacılığı yapan sürücülere, bu tür bir taşımacılığın yasalar uygun olarak nasıl yapılması gerektiği, taşımacıların sorumlulukları ve yükümlülükleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.


Ulaştırma Mevzuatı

Yolcu, yük ve eşya taşımacılığı yapan sürücülere, ulaştırma mevzuatının temel kavramlarını anlatmak, ulaştırma mevzuatıyla ilgili bilgi kazandırmak ve sürücülerin ulaştırma mevzuatına uygun davranışlar sergilemelerini sağlamak hedeflen derstir.


Yasal Sorumluluklar ve Sigorta

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki karayolu taşımacılık faaliyetinde bulunacak sürücülere, ilgili mevzuatın sürücüler için getirdiği yasal sorumluluklar ve bu alanda zorunlu olarak yapılması gereken sigortalar hakkında bilgi kazandırmak.